Eerste consult

Het eerste consult duurt ongeveer 1 uur. 

Tijdens dit uur wordt er kennisgemaakt, beluister ik uw wensen en verwachtingen, meet ik de lichaamssamenstelling op en maken we al een eerste stap richting een gezonde levensstijl. 

Voor dit eerste consult betaalt u 60 euro

Opgelet! Ga altijd na bij uw mutualiteit of u kan genieten van terugbetaling. De terugbetaling en het bedrag zijn verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. 

Tweede consult

Het tweede consult duurt ongeveer 30 min. 

Tijdens dit consult bespreken we concreet de aanpassingen die moeten gebeuren binnen uw huidig eetpatroon. We kijken samen wat haalbaar is en wat niet. Tijdens dit consult wordt er ook gefocust op educatie zodat u op lange termijn het nieuwe eetpatroon kan volhouden. 

Voor dit tweede consult betaalt u 30 euro

Opvolgconsult

Een opvolgconsult duurt ongeveer 30 min. 

Tijdens dit consult bekijken we of het mogelijk is om de nieuwe levensstijl vol te houden en sturen we bij waar nodig.

We doen ook steeds opnieuw metingen om een correct beeld te hebben van de veranderingen in de lichaamssamenstelling.

Het aantal keer dat u op vervolgconsult komt is afhankelijk van uw oorspronkelijke wensen en verwachtingen.  

Voor een opvolgconsult betaalt u 30 euro